Mobiele of tijdelijke vernevelingslijnen

Wanneer u een variabele workflow of tijdelijke site heeft ( bv. afbraakwerken) heeft u baat bij een mobiele of tijdelijke installatie. De oorzaken van stofemissie en locaties waar het stof ontstaat, variëren te sterk om een vaste installatie te plaatsen en het stofprobleem efficiënt aan te pakken.

Verankering van de vernevelingslijn gebeurt op verschillende wijze naargelang de bestaande mogelijkheden en omgeving.

Werkwijze

Na afspraak komen wij langs en werken de meest efficiënte aanpak uit voor uw stofprobleem, rekening houdend met uw prioriteiten en criteria.

Bij goedkeuring van het project krijgt u een vaste contactpersoon toegewezen die instaat voor de volledige coördinatie en opvolging.

PULVI staat volledig zelf  in voor de ontwikkeling, installatie onderhoud en service.
Dit maakt PULVI een betrouwbare partner voor uw stofbeheersing op lange termijn.

Redenen om stofemissie te beheersen :

Klik op de items hieronder voor meer info.

Stof tot nadenken ?

Stofdeeltjes zijn vaste, kleine deeltjes in de lucht die ontstaan door o.a. mechanische processen zoals graven, vermalen, zeven, breken. Grote deeltjes vallen op de grond, de kleinere partikels zweven voor onbepaalde tijd in de lucht.

De verspreiding van stof in openlucht is voornamelijk te wijten aan natuurlijke luchtverplaatsing door de wind maar handelingen zoals lossen, laden en  verplaatsen dragen hun bij tot de stofverspreiding.

Een te hoge concentratie stof is onaangenaam en kan irritatie aan de ogen, huid en de  luchtwegen veroorzaken. Zelfs indien er geen sprake is van blootstelling aan stofdeeltjes, waarvan geen specifiek schadelijke eigenschappen bekend zijn, dient met de grenswaarde voor hinderlijk stof in acht te nemen.

De beoordeling van blootstelling aan stof is opgenomen in  het K.B. van 11 maart 2002 (B.S. 14/03/2002, en latere wijzigingen) betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico’s van chemische agentia op het werk.  (linken)

Het betreffende KB legt grenswaarden op voor zowel inhaleerbaar als inadembaar stof.  De grenswaardenlijst vermeldt dit onder deeltjes die niet elders worden ingedeeld.  Dit betekent dat men uitgaat van inert stof waarin geen andere schadelijke stoffen aanwezig zijn.

 

Vereenvoudigd gesteld is het inhaleerbaar stof,  de stoffractie waarvan de partikelgrootte kleiner als 100 µm is en omvat alle stofdeeltjes die ingeademd kunnen worden.  Afhankelijk van de grootte en vorm van de stofdeeltjes zullen deze bij inademing in de bovenst of  respectievelijk onderste luchtwegen terechtkomen. 

Het inadembare stof is het fijne stofgedeelte waarvan de stofdeeltjes kleiner zijn dan 10 µm.  Het inadembare stof is men overhoudt wanneer men de grotere deeltjes uit het inhaleerbare stof wegneemt.  Men spreekt van inadembaar stof omdat deze kleinere deeltjes dieper en zelfs tot in de longblaasjes terecht komen.

Nood aan stofbeheersing?

Close Menu

Gezondheidsriciso's

Bescherming van het milieu en het beperken van veiligheids- en gezondheidsrisco’s staan steeds hoger op de prioriteitenlijst. VLAREM normen voor luchtkwaliteit zijn de laatste jaren steeds strenger geworden waardoor stofbeheersing en stofbeperking cruciaal is om te voldoen aan de vigerende milieu- en arbeidswetgeving. Niet alleen de hoeveelheid stof in de lucht maar ook de perimeter werd aan banden gelegd om hinder bij naburige bedrijven of wooneenheden te vermijden.

Veiligheidsriciso's

Wij plaatsen een constructie op veilige hoogte rondom de site die niet hinderlijk is voor kranen of voertuigen. Sterk gereduceerd risico op het beschadiging of vernietiging van de installatie.

Het inperken van stofvorming door aan- en afrijdende voertuigen (rij stof), betekent op elke site  een meerwaarde naar veiligheid toe.

Levensduur machinepark

Naast de evidente hinder en potentiële  gezondheidsschade kan stof ook tot mechanische problemen op de werkvloer leiden. Het warmdraaien van motoren, ontbranding van stof op oververhitte machineonderdelen zoals verstopte filters van machines of opstapeling van vuil in machineonderdelen met als gevolg stijgende onderhouds- en herstelkosten.

Blijf op de hoogte!

Schrijf in op onze nieuwsbrief

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.