Vernevelingslijnen

Het is ons doel  om de stofontwikkeling en -verspreiding in een bedrijf op een duurzame en efficiënte manier te beheersen, te optimaliseren en te automatiseren.

We ontwikkelden een innovatief vernevelingssysteem dat, in vergelijking met bestaande mistkanonnen en beregeningssystemen, het waterverbruik drastisch doet dalen en het te controleren luchtvolume maximaliseert. Van enige vorm van werkbelemmering is geen sprake meer. Het systeem heeft nog veel andere voordelen.

Alle troeven op een rijtje!

Prioriteit bij de ontwikkeling van het systeem : het waterverbruik sterk reduceren en duurzaam maken.

Alle bestaande sproei- of vernevelingsinstallaties zijn hogedruk systemen. Het systeem ontwikkeld door PULVI is een lagedruk systeem. Hierdoor wordt er aanzienlijk minder water gebruikt, dit resulteert eveneens in een veel lagere energiekost.

De drastische daling van het waterverbruik in vergelijking met bestaande mistkanonnen en beregeningssytemen, resulteert ook in een laag vochtgehalte in de stoffractie.

De verwerking van het stof als nieuwe/ gerecycleerde grondstof of vernietiging door verbranding, zal respectievelijk een hogere opbrengst  of een lagere kost met zich meebrengen.

Sommige systemen vereisen het gebruik van leidingwater. Dit is de dag van vandaag onverantwoord, zowel  door de impact op het milieu als de kostprijs.

Het innovatieve PULVI– vernevelingssyteem werkt op lage druk.  Hierdoor kan kanaal- of regenwater gebruikt worden en de total cost of ownership sterk gereduceerd worden.

Voor de waterkwaliteit en waterveiligheid is de klant verantwoordelijk. Wij kunnen u altijd doorverwijzen naar een gespecialiseerd bedrijf voor advies en eventuele waterbehandeling.

De correlatie tussen stofbestrijding en  waterverbruik  – en de daarmee gepaarde afvalwaterlozing –   is vanzelfsprekend. Steeds meer bedrijven zijn verplicht een heffing te betalen op het geloosde afvalwater. Het PULVI-vernevelingssyteem gebruikt een beperkte hoeveelheid water waardoor de hoeveelheid afvalwater aanzienlijk lager is.

De efficiëntie van mistkanonnen en beregeningssytemen is beperkt door het bereik in luchtvolume of oppervlakte.

Door het hoog  elektrisch vermogen, energiekost en waterverbruik worden ze enkel als lokale oplossing ingezet. Bovendien hinderen ze vaak de werkzaamheden op de site.

Wij plaatsen een constructie op veilige hoogte rondom de site die niet hinderlijk is voor kranen of voertuigen. De fijne verneveling creëert een stofbarrière. Door factoren als windrichting en windsnelheden mee te nemen in de calculatie en opstelling slagen we erin  het stof op 30 meter van de grenslijn laten neerslaan.

Wij plaatsen een constructie op veilige hoogte rondom de site die niet hinderlijk is voor kranen of voertuigen. Sterk gereduceerd risico op het beschadiging of vernietiging van de installatie.

Het laag waterverbruik resulteert in een lage energiekost.

Het pompsysteem, het filtersysteem en de vernevelingskoppen worden zo efficiënt mogelijk aangestuurd.

Door overvloedige hoeveelheden afvalwater op de site te vermijden,  wordt er geen energie verspild aan wegpompen of afvoeren van afvalwater.

Wanneer stof gegenereerd wordt door zeven, breken of lossen ontstaat er ook  luchtverplaatsing en daarmee een grotere stofverspreiding. Een mistkanon creëert  extra turbulentie waardoor de stofverspreiding nog groter wordt.

Het bereik van een mistkanon blijft beperkt waardoor het stof zich nog steeds over een grotere oppervlakte kan verspreiden.

Naast de reeds aangehaalde voordelen naar water- en energieverbruik schuilt de innovatie in de mogelijkheid  partikelgrootte van de lucht gesuspendeerde vloeistofdruppels te reguleren. Hierdoor kan er voor elk stof een unieke en efficiënte configuratie gemaakt worden.

Ontdek onze

Vernevelingslijnen

Oplossingen voor lange termijn.

Oplossing indien een vaste oplossing technisch gezien niet mogelijk is of voor tijdelijke noden.

Nood aan stofbeheersing?

Close Menu

Blijf op de hoogte!

Schrijf in op onze nieuwsbrief

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.